Pomniki przyrody w Krzeszowie.

Krzeszowskie opactwo jest niewątpliwie jedną z najpiękniejszych pereł doby baroku, stanowiące obowiązkowy punkt zwiedzania regionu dolnośląskiego. Kościół NMP, Kościół Św. Józefa, Mauzoleum Piastów i in. przyciągają rzesze wiernych, pątników i turystów, pragnących pomodlić się i podziwiać najcenniejsze zabytki ziemi kamiennogórskiej.

Miłośnicy przyrody też nie będą się nudzić, w Krzeszowie i okolicach nie brakuje pomników przyrody; spacer pomnikową aleją lipową zaliczymy zwiedzając pocysterski kompleks.

Aleja składa się z 24 lip drobnolistnych i jednego klonu pospolitego. Obwód drzew w pierśnicy 151 – 407 cm, wysokość 12 – 15 m. W ramach zabiegów pielęgnacyjnych drzewa zostały ogłowione, przez co mocno straciły walory przyrodnicze ( za to łatwiej fotografuje się teraz obiekty architektoniczne ).

Główna aleja prowadzi do kościoła Domu Łaski NMP, boczne kończą się przy kościele Św. Józefa i klasztorze.

Dwie pomnikowe lipy rosną na terenie ogrodu Opactwa Sióstr Benedyktynek, w części niedostępnej dla turystów.

Ciekawostką jest rosnący tu jeden z Dębów Papieskich ( więcej Dąb szypułkowy „Chrobry” w Piotrowicach).

Pomiędzy Krzeszowem a przysiółkiem Betlejem znajduje się jedna z największych na Śląsku kalwarii z licznymi kapliczkami.

Przy VIII stacji – Dom Annasza rośnie pomnikowa lipa drobnolistna.

Drzewo o wysokości 21 m jest w złej kondycji, połowa korony jest uschnięta. Pień oznakowany tabliczką mierzy w pierśnicy  320 cm.

Pomnikowy dąb szypułkowy rośnie na ulicy Sądeckiej 17 (początek ulicy naprzeciwko pręgierza).

Drzewo o wysokości 23 m mierzy w pierśnicy 354 cm.

Po drodze ( po prawej stronie ) rośnie dąb oznaczony tabliczką, ale nie wymieniany w spisach pomnikowych drzew Krzeszowa.

Inny pomnikowy dąb szypułkowy rośnie po lewej stronie drogi do Mieroszowa ( ul. Benedyktyńska 19 ).

Okazałe drzewo mierzy 405 cm w obwodzie i 22 metry wysokości.

Z Krzeszowa już tylko kilka kilometrów dzieli nas do Diabelskiej Maczugi w Gorzeszowie z pobliskim rezerwatem „Głazy Krasnoludków” oraz nieco dalej do Czartowskich Skał w Łącznej.