Park Szczytnicki we Wrocławiu.

Zlokalizowany we wschodniej części Wrocławia Park Szczytnicki należy do największych (ponad 100 ha powierzchni) i najstarszych parków w mieście. Założony został w 1783 r. przez Fryderyka Ludwika Hohenlohe, poszerzony i przekształcony w II poł. XIX w. w park krajobrazowy. Duże zmiany na obrzeżu parku zaszły na pocz. XX w. W ramach Wystawy Stulecia w 1913 r. wybudowano Halę Stulecia, Pergolę otaczającą staw z fontanną, Ogród Japoński i in.

W bogatej kompozycji parku krajobrazowego odnajdziemy ocienione części leśne, rozległe polany, podłużny staw z mostami.

Obfitość flory Parku Szczytnickiego reprezentuje ok. 400 gatunków drzew i krzewów, w tym wielu rzadkich i egzotycznych. Pomnikowe egzemplarze drzew to głównie sędziwe dęby szypułkowe, jeden z nich – Dąb Jana Stanki – rośnie przy mostku przerzuconym nad stawem.

Okaz mierzy w obwodzie 534 cm, wysokość dębu 26 metrów.

Owocujący okaz kasztana jadalnego o statusie pomnika przyrody rośnie w pobliżu placu zabaw.

Kasztan mierzy w obwodzie 243 cm, wysokość drzewa 20 metrów.

Przy alejce prowadzącej od placu zabaw do kolumny Wilhelma rośnie pomnikowy jarząb brekinia – gatunek objęty w Polsce ochroną ścisłą. To niepozorne drzewo mierzy w pierśnicy 92 cm, wysokość okazu 13 m.

Idąc od placu zabaw w kierunku Mostu Szczytnickiego przechodzimy przez aleję 15 pomnikowych dębów szypułkowych.

Drzewa mierzą w obwodzie 235, 245, 250, 252, 257, 266, 268, 271, 279, 314, 333, 347, 358, 359, 345+305 cm, wysokość 9 – 30 metrów.

100 m od pomnikowej alei, przy szalecie, rośnie kolejny okazały dąb – pomnik przyrody. Drzewo mierzy 432 cm w obwodzie, wysokość dębu 31 metrów.

W tej części Parku Szczytnickiego, pomiędzy torami tramwajowymi a ul. Różyckiego, rosną jeszcze 3 pomnikowe dęby o obwodach 413, 365, 293 cm.

Na obrzeżu Parku Szczytnickiego, przy budynku Państwowej Inspekcji Pracy (ul. Kopernika 5), rośnie pomnikowy dąb szypułkowy „Dziadek”. To ogromne drzewo mierzy w pierśnicy 629 cm, wysokość okazu 17 m, wiek ok. 440 lat.

Pomniki przyrody przy ul. Parkowej i Bartla we Wrocławiu.

Parkowa i Bartla to dwie równoległe ulice Wrocławia położone na prawym brzegu Starej Odry, w sąsiedztwie Hali Stulecia i ogrodu zoologicznego. W zabudowie tej części miasta dominują zabytkowe wille z ogrodami obsadzonymi często egzotycznymi gatunkami drzew. Część tutejszych posesji zajmują jednostki oświatowe i to właśnie przy nich zlokalizowane są pomnikowe okazy.

Na placu zabaw Przedszkola nr 48 (ul. Bartla 3) rośnie pomnikowy cyprysik Lawsona. Obwód tego drzewa wynosi 127 cm, wysokość 21 m, objęty ochroną pomnikową od 12.06.2003 r.

Przed budynkiem Uniwersytetu Medycznego (ul. Bartla 5) rosną dwa pomnikowe drzewa. Żywotnik zachodni mierzy w obwodzie 207 cm, wysokość okazu 17,5 m.

Obok rośnie wielopienny okaz cisa pospolitego mierzącego 114+78+62+110 cm w obwodzie, wysokość 10 m.

Ok. 100 m od miejsca gdzie asfaltowa nawierzchnia zmienia się w trakt spacerowy rośnie ogromny dąb szypułkowy. Drzewo nosi imię Jana Dzierżona (na głazie napisano błędnie Jana Dzierżonia), jego obwód wynosi 652 cm, wysokość 22 m, wiek ok. 400 lat.

W pobliżu, przy ścieżce prowadzącej w kierunku ulicy Parkowej, obok ogrodzenia boiska liceum, rośnie drugi pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 479 cm  i wysokości 33 m.

Pomnikowy dąb rosnący na terenie liceum (Parkowa 18) o obwodzie 436 cm został całkowicie pozbawiony korony i w zasadzie zatracił walory pomnikowe.

W ogrodzie posesji przy ul. Parkowej 1/3 (do niedawna budynek biblioteki Akademii Medycznej) zlokalizowany jest pomnikowy cyprysik groszkowy. Obwód tego drzewa wynosi 124 cm, wysokość 15 metrów.

W następnym artykule opiszę pomniki przyrody rosnące w Parku Szczytnickim.