Pomniki przyrody w Sulechowie (pow. zielonogórski, lubuskie).

Sulechów to miasto położone w południowo – wschodniej części województwa lubuskiego, ok. 20 km od Zielonej Góry, przy drodze ekspresowej S-3. Jest siedzibą gminy miejsko – wiejskiej wyjątkowo bogatej w rekordowe okazy drzew pomnikowych. W granicach administracyjnych Sulechowa znajduje się najgrubsza w Polsce morwa biała – pomnikowy egzemplarz o obwodzie 440 cm liczący sobie ponad 270 lat. Drzewo to zostało dokładnie opisane w artykule „Morwa biała z Sulechowa„.

GPS N 52°05′24.1″ , E 15°37′34.1″

najstarsza morwa biała w Polsce latempomnikowa morwa biała z Sulechowa

Niemniej interesujący jest opisany w poprzednim artykule pomnikowy cypryśnik błotny – to  egzemplarz o największym obwodzie w województwie lubuskim i jeden z najgrubszych okazów tego gatunku w Polsce (obwód 418 cm).

GPS N 52°05′10.2″ , E 15°37′22.4″

Sulechów - pomnikowy cypryśnik błotny jesienią

Sulechów - pomnikowy cypryśnik zimą

Listę pomnikowych drzew egzotycznych gatunków zamyka miłorząb dwuklapowy rosnący przy budynku filii Uniwersytetu Zielonogórskiego, od strony ul. Piaskowej.

GPS N 52°04′48.2″ , E 15°37′09.4″

pomnikowy miłorząb na tle filii UZ w Sulechowiepomnikowy miłorząb z Sulechowapomnikowy miłorząb rosnący przy filii UZ w Sulechowie

Daleko mu jednak do rekordowych okazów – to dość wątły okaz o obwodzie wynoszącym 147,5 cm i wysokości równej 12 metrów, niemniej urzeka malowniczym ubarwieniem jesiennych liści.

pień pomnikowego miłorzębu z Sulechowa

Pozostałe pomnikowe drzewa w Sulechowie to dęby szypułkowe w ilości 4 sztuk, pierwszy z nich rośnie na skwerze przy ul. Krańcowej.

GPS N 52°04′41.5″ , E 15°37′05.7″

pomnikowy dąb z ul. Krańcowej w SulechowieSulechów - pomnikowy dąb z ul. Krańcowej

To zdrowy okaz o wysoko osadzonej koronie, jego pień mierzy w obwodzie 398 cm, wysokość drzewa to 23 metry.

Sulechów - pień pomnikowego dębu z ul. Krańcowej

ul. Krańcowa w Sulechowie - pień pomnikowego dębu

Drugi dąb rośnie na ogrodzonym terenie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, u zbiegu ulic Żeromskiego i Licealnej. Drzewo posiada krótki pień o obwodzie 371 cm, wysokość dębu 25 metrów.

GPS N 52°05′06.6″ , E 15°37′47.1″

pomnikowy dąb rosnący na terenie PSP w Sulechowie

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Żeromskiego w Sulechowie

pień pomnikowego dębu rosnącego na terenie PSP w Sulechowie

Pomiędzy kościołem pw. Podwyższenia Krzyża a Bramą Krośnieńską znajduje się kolejny pomnikowy egzemplarz dębu szypułkowego o obwodzie 426 cm i wysokości 21 metrów.

GPS N 52°05′07.8″ , E 15°37′26.6″

pomnikowy dąb rosnący przy Bramie Krośnieńskiej w Sulechowiepień pomnikowego dębu na tle Bramy Krośnieńskiej w Sulechowiepień pomnikowego dębu rosnącego przy kościele w Sulechowiepień pomnikowego dębu na tle kościoła w Sulechowie

Ostatni pomnikowy dąb rośnie obok marketu „Biedronka” przy ul. Styczniowej.

GPS N 52°05′35.1″ , E 15°37′24.6″

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Styczniowej w Sulechowiepomnikowy dąb rosnący przy Biedronce w Sulechowiepomnikowy dąb z ul. Styczniowej w Sulechowie

To najgrubszy z sulechowskich dębów o obwodzie pnia wynoszącym 456 cm, wysokość drzewa 21 metrów.

pień pomnikowego dębu rosnącego przy Biedronce w Sulechowiepień pomnikowego dębu z ul. Styczniowej w Sulechowie

Pomniki przyrody nieożywionej w Sulechowie reprezentuje głaz narzutowy o obwodzie 1120 cm i 165 cm wysokości. Leży na skwerze u zbiegu ulic Zielonej i Wojska Polskiego, więcej o nim w artykule „Pomnikowe głazy narzutowe w gminie Sulechów„.

GPS N 52°05′40.1″ , E 15°37′31.8″

głaz w Sulechowie 1120 cm obwodu