Zabytkowy park w Łosiowie (gm. Lewin Brzeski, opolskie).

Łosiów to największa wieś powiatu brzeskiego (gm. Lewin Brzeski, opolskie), położona 11 km na południe od Brzegu. Cennym zabytkiem Łosiowa jest zlokalizowany w zachodniej części wsi pałac z przełomu XIX i XX w., administrowany przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (OODR, ul. Główna 1). Więcej o pałacu oraz zdjęcia z jego wnętrz tutaj.

Pałac otacza zabytkowy park o powierzchni 5.24 ha, z wieloma rzadkimi gatunkami drzew. Ochroną pomnikową w parku objęto 19 egzemplarzy drzew. Najcenniejsze okazy otoczono płotkiem, na którym powieszono tablicę z opisem gatunku.

Pomnikowy okaz żywotnika olbrzymiego rośnie tuż przed południową fasadą pałacu.

Drzewo mierzy 331 m w obwodzie, wysokość okazu 24 m, wiek ok. 200 lat.

W pobliżu rośnie nieoznakowana 120-letnia lipa drobnolistna o obwodzie 370 cm i wysokości 24 m.

W północno – wschodniej części parku rośnie mocno uszkodzona lipa drobnolistna o obwodzie 427 cm i wieku 170 lat.

W północno – wschodnim narożniku rosną dwa pomnikowe dęby szypułkowe o obwodach 294 i 290 cm.

We wschodniej części parku rośnie pomnikowy okaz orzecha czarnego.

Drzewo mierzy w obwodzie 327 cm, wysokość orzecha 33.5 m. Mimo sędziwego wieku (200 lat) nadal owocuje.

Po lewej stronie alei prowadzącej od budynku OODR- u do pałacu rośnie trójpniowy okaz magnolii drzewiastej.

Obwody pni wynoszą 165,181,181, wysokość drzewa 20 m, wiek ok. 120 lat.

Za magnolią rośnie pomnikowy buk pospolity o czerwonych liściach. Obwód pnia wynosi 315 cm, wysokość drzewa 18 metrów.

Przy głównej alei rośnie również pomnikowa lipa szerokolistna.

Obwód pierśnicowy lipy wynosi 513 cm, wysokość drzewa 24 m, wiek ok. 242 lat. Na jednym z dolnych konarów można się dopatrzeć głowy „łosiowskiego łosia”.

W pobliżu lipy znajduje się grupa 4 pomnikowych cisów pospolitych.

Obwody pni poszczególnych okazów wynoszą: 183, 238, 267,190 cm. Wysokość cisów 12,5 m, wiek ok. 200 lat.

Platan klonolistny to gatunek typowo parkowy. Nie mogło go zabraknąć w założeniu pałacowo – parkowym w Łosiowie. Tutejszy platan ma ok. 180 lat, pień o obwodzie 440 cm, wysokość drzewa – 30 m.

Obok platana rośnie kolejny pomnikowy dąb. Brak na nim tabliczki.

Spacerując w kierunku północnej części parku natkniemy się na pomnikowy okaz igliczni trójcierniowej. Drzewo uległo obłamaniu i pozbawione jest korony, niemniej żyje i nadal owocuje. Na ziemi, pod nielicznymi gałęziami można odnaleźć charakterystyczne,  długie strąki.

Obwód pnia pomnikowej igliczni wynosi 265 cm, wiek drzewa 301 lat.

W północno – zachodniej części parku, tuż przy ogrodzeniu, rośnie pomnikowy klon polny o obwodzie 277 cm.

Obok klonu rośnie okazała, choć mocno uszkodzona lipa drobnolistna.

Pomnikiem przyrody nieożywionej w parku w Łosiowie jest głaz narzutowy –  Łosiowski Kamień. Opisałem go dokładnie w poprzednim artykule.

Park Miejski w Żarowie.

Żarów jest przemysłowym miastem w powiecie świdnickim, siedzibą gminy miejsko – wiejskiej. Gwałtowny rozkwit miejscowości nastąpił w XIX w. w związku z doprowadzeniem linii kolejowej i rozwojem przemysłu chemicznego. Śladem tej świetności jest zespół pałacowy przy ul. Zamkowej, wybudowany w stylu neogotyckim przez majętnego fabrykanta . Do pałacu (zwanego zamkiem) przylega park powstały w 1860 r. o powierzchni 11 ha. W bogatym drzewostanie doliczono się 51 gatunków drzew i krzewów, wiele z nich to rzadkie okazy egzotyczne. Ochroną pomnikową w parku objęto ponad 20 drzew; połowa z nich to gatunki rodzime (dęby, buki, klony, cis), jednak bardziej ujęła mnie mnogość taksonów egzotycznych.

Wejście do parku znajduje się pomiędzy budynkami Zamkowa 5 i 7, tam też ustawiono kolorową tablicę.

Najbardziej okazałym drzewem widocznym spod tablicy jest przepiękny platan klonolistny o obwodzie 574 cm.

 Za sceną odnajdziemy grupę 4 cypryśników błotnych o obwodach 190, 202, 204 i 305 cm. Pierwotnie rosły na wysepce nieistniejącego już stawu.

Bliżej zwartego zadrzewienia rośnie jeden z dwóch pomnikowych tulipanowców amerykańskich.

 To ciekawe drzewo rozpoznamy po charakterystycznych liściach lub po owocach wiszących na drzewie nawet zimą.

Kilka metrów od budynku stoi okazały miłorząb dwuklapowy o obwodzie 317 cm.

 Ścieżką wędrujemy wgłąb parku, tam pośród młodego drzewostanu kilka okazałych egzemplarzy buków oraz dębów.

Przy scenie od strony widowni kolejny buk ale w odmianie purpurowej.

 Na wyniesionej części parku piękny okaz jodły greckiej o obwodzie 323 cm.

Niedaleko rosną też 2 pomnikowe iglicznie trójcierniowe. Gatunek rozpoznamy po długich cierniach i charakterystycznych owocach w formie poskręcanych strąków.

 Obok kilka okazów cisa pospolitego.

Schodzimy w kierunku sceny, by przyjrzeć się bliżej okazom sosny czarnej. Jedna z sosen o obwodzie 301 cm (oznaczona tabliczką) posiada status pomnika przyrody.

W artykule tym skupiłem się głównie na okazach drzew egzotycznych, pomijając kilka istniejących jeszcze egzemplarzy buków i dębów o statusie pomników przyrody. Pełną listę pomnikowych drzew można odnaleźć tutaj.