Pomniki przyrody w gminie Leśna.

Miejsko – wiejska gmina Leśna leży w południowo – zachodniej części woj. dolnośląskiego,  w dolinie rzeki Kwisy. Atrakcyjność gminy podnoszą dwa zbiorniki zaporowe : Jezioro Leśniańskie i Złotnickie, wspaniały Zamek Czocha i mniej znany, od kilku lat restaurowany Zamek Świecie.

Na terenie miasta i gminy Leśna zarejestrowanych jest 14 pomników przyrody. Część pomnikowych drzew opisałem w artykule Pomniki przyrody na terenie Zamku Czocha.

Jadąc z Zamku Czocha w kierunku Leśnej, 250 m za stacją paliw, po lewej stronie drogi, na ostrym zakręcie rośnie gruba lipa szerokolistna.

Okaz ma 20 metrów wysokości, obwód pnia 563 cm.

Przy Gimnazjum w Leśnej ( ul. Kościuszki 9 ) rośnie pomnikowy klon jawor.

Obwód pnia 293 cm, wysokość 20 metrów.

Przy ulicy Świerczewskiego 4 ( 50 m od rynku w kierunku Miłoszowa ) rośnie okazały cis pospolity.

Drzewo ma 14 metrów wysokości, obwód pnia 218 cm, oznaczone tabliczką.

Za ogrodzeniem terenu dawnego żłobka ( Świerczewskiego 14 ), piękny egzemplarz dębu czerwonego.

Drzewo wysokie na 15 metrów, posiada pień oznakowany tabliczką o obwodzie 439 cm.

Duża grupa pomnikowych drzew znajduje się w parku otaczającym przedszkole w Leśnej (ul. Świerczewskiego 42). Na zdjęciu poniżej widoczna jest oznaczona tabliczką choina kanadyjska, w głębi po lewej sosna wejmutka i buk pospolity.

Choina kanadyjska o wysokości 25 m, posiada pień o obwodzie 271 cm.

Wspomniana wcześniej sosna wejmutka ma pień o obwodzie 300 cm, przy wysokości 28 metrów, buk pospolity odpowiednio 371 cm, 19 metrów.

W rogu ogrodzenia znajduje się pomnikowy dąb szypułkowy.

Pień z resztką tabliczki ma 442 cm w pierśnicy, drzewo wysokie na 15 metrów.

Na terenie przedszkola rośnie również pomnikowy cyprysik groszkowy (12 m wysokości, obwód 113 cm), schowany jest w kępie świerków, trudny do sfotografowania.

27.02.2017 r. Uchwałą  nr XVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 lutego 2016 r.  powołano do życia nowy pomnik przyrody ożywionej. Drzewem powołanym do ochrony pomnikowej został okaz dębu szypułkowego rosnącego we wsi Szyszkowa, 30 m od przedszkola, 50 m od remizy strażackiej.

GPS N 51°03’06” , E 15°16’06”

Drzewo zyskało nazwę „Dąb Szyszkowiak”, okaz mierzy w obwodzie 602 cm, wysokość dębu 22 metry.

Przyrodę nieożywioną gminy Leśna reprezentują dwa stożki wulkaniczne, związane z trzeciorzędową działalnością wulkaniczną, opisane w artykule Stożek Perkuna i Stożek Światowida.

Stożek Perkuna i Stożek Światowida.

Piętnaście milionów lat temu, podczas ruchów górotwórczych wypiętrzających m.in. Sudety, powstały lub odnowiły się uskoki. Zalegająca głęboko w Ziemi  magma wylewa na powierzchnię tworząc stożki wulkaniczne i pokrywy lawowe. Śladami tej trzeciorzędowej  działalności wulkanicznej są odsłonięte w kamieniołomach złoża bazaltu, często uformowanych w formie bardzo ciekawych 4 – 6 – bocznych słupów. Bazalt jest znakomitym kruszywem, bardzo cenionym w dobie budowania autostrad. Tam gdzie piękno zwycięża nad zyskiem, chroni się szczególnie interesujące stanowiska w formie pomników przyrody nieożywionej. Stanowiska znajdujące się na Pogórzu Kaczawskim opisałem w artykule Bazaltowe pomniki przyrody, opisane poniżej uświetniają Pogórze Izerskie. Najwygodniej do nich trafić z Leśnej ( powiat lubański, woj. dolnośląskie ); należy kierować się do przejścia granicznego w Miłoszowie i skręcić w wąską, lokalną drogę do Grabiszyc. Na szczycie wzniesienia Wysoka Stróża 427 m. po prawej stronie drogi znajduje się pomnik przyrody Stożek Światowida.

Bazalty odsłonięte w postaci rumowiska, są całkowicie porośnięte zagajnikiem.

Znacznie lepsze walory estetyczne i widokowe ma znajdujący się 700 metrów na północ Stożek Perkuna. Można do niego dojść biegnącym w pobliżu żółtym szlakiem.

Na wzgórzu Ciasnota 401 m. znajduje się grzęda skalna o długości 100 metrów. Najciekawsza jest pionowa ściana zachodniego wyrobiska.

Odsłonięte struktury bazaltu różnią się wielkością słupów  – dolne mają grubsze kolumny, górne zaś drobniejsze. Zwraca uwagę również wzajemne ułożenie względem siebie. Zjawisko to tłumaczy się prawdopodobnie różnym wiekiem wylewu materiału wulkanicznego.

Ze szczytowych skałek roztaczają się doskonałe widoki na Pogórze Izerskie.

Wrażenia estetyczne psuje sąsiadujący kamieniołom, hałasuje i pokrywa pyłem wszystko w promieniu kilkuset metrów.