Pomniki przyrody w Mikolinie (gm. Lewin Brzeski, opolskie).

Mikolin to wieś położona na lewym brzegu Odry (niedaleko ujścia Nysy Kłodzkiej), w gminie Lewin Brzeski, w województwie opolskim. Nieopodal wioski znajduje się most na Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 do Popielowa, wybudowany w 1999 r. Poprzedni został wysadzony przez Niemców w styczniu 1945 r. w związku z nadciągającym frontem. Przeprawiający się przez rzekę żołnierze radzieccy ponieśli spore straty, poległym podczas forsowania Odry poświęcono wybudowany w 1945 r. pomnik, budzący obecnie spore kontrowersje.

Pomnik Żołnierzy Radzieckich w MikolinieMikolin - Pomnik Żołnierzy Radzieckich

Na północno – zachodnim krańcu wsi znajduje się rokokowy dwór wybudowany w 1771 r. dla barona Jana Fryderyka von Sauer, obecnie należący do prywatnego właściciela.

Mikolin - pałac z pomnikowymi cisami

Po obu stronach kamiennego tarasu ze schodami znajdują się skupiska cisów pospolitych, od sierpnia 2002 r. chronionych w formie pomnika przyrody .

Mikolin - grupa pomnikowych cisów przed pałacem

pomnikowe cisy przed pałacem w MikolinieMikolin - pomnikowe cisy przed pałacemgrupa pomnikowych cisów przed pałacem w Mikolinie

Przed cisami, na lewo od schodów, ustawiono tablicę. Z jej treści wynika, że pomnikowe krzewy mierzą w obwodzie średnio 100 cm (co raczej nie jest prawdą), wysokość okazów to 5,5 metra, wiek ok. 100 lat.

Mikolin - tablica przed pomnikowymi cisamiMikolin - treść tablicy przed pomnikowymi cisamiMikolin - pień pomnikowego cisaMikolin - pnie pomnikowych cisówMikolin - poskręcane pnie pomnikowych cisów

Warty uwagi (i być może ochrony pomnikowej) jest krótki szpaler kasztanowców, rosnących prostopadle do fasady dworu.

szpaler kasztanowców przed pałacem w Mikolinie

 Za pałacem znajduje się zdziczałe założenie parkowe. Najokazalszym drzewem jest sędziwy dąb szypułkowy, rosnący 10 metrów od gruntowej drogi, będącej przedłużeniem ulicy Zamkowej. 

GPS N 50°47′34.9″, E 17°41′32.8″

Mikolin - pomnikowy dąb na krańcu wsipomnikowy dąb w Mikoliniepomnikowy dąb z MikolinaMikolin - pomnikowy dąb szypułkowy

Według tablicy znajdującej się na pniu drzewa od strony parku dąb mierzy w obwodzie 410 cm, wysokość okazu to 31 metrów, szacowany wiek – 158 lat. Jednak pomiar wykonany w lutym 2020 r. dał wynik 471 cm, czyli przez 18 lat drzewo zyskało w pierśnicy 61 cm.

Mikolin - tablice na pomnikowym dębieMikolin - pień pomnikowego dębu

Pomniki przyrody w Myśliborzu (gm. Paszowice, dolnośląskie).

Myślibórz to mała, ale znana wieś leżąca na pograniczu Pogórza Kaczawskiego i Równiny Jawora (gm. Paszowice, pow. jaworski, dolnośląskie). W dolnej części wsi znajduje się odremontowany pałac z drugiej połowy XIX w. Zabytek otoczony jest niewielkim parkiem, ze starego drzewostanu zachowały się okazy buków, platana klonolistnego, cisa i widocznej na zdjęciu poniżej sosny czarnej.

W górnej części wsi mieści się Zarząd Parku Krajobrazowego „Chełmy” i działające przy nim Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”.Duża woliera jest częścią Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt.

Przed budynkiem znajduje się węzeł szlaków, żółty to Szlak Wygasłych Wulkanów, czerwony to Szlak Brzeżny, biegnący krawędzią Sudetów od Złotoryi do Bolkowa.

W pobliżu Salamandry, po lewej stronie szlaku prowadzącego Małych Organów Myśliborskich, rosną dwa pomnikowe cisy pospolite.

GPS  N 51°01′27″ , E 16°07′09″

Obwód pomnikowych okazów wynosi 90 i 140 cm, wysokość drzew ok. 8 metrów. Podany w rejestrze wiek 350 – 400 lat jest raczej przesadzony.

Do obsługi sporej rzeszy turystów odwiedzających Myślibórz przygotowano duży, płatny parking. Z tego miejsca można najkrótszą drogą dotrzeć do Wąwozu Myśliborskiego. Szlak wzdłuż parkingu wysadzany jest kasztanowcami białymi – aleja posiada status pomnika przyrody.

1.Myślibórz - pomnikowy szpaler kasztanowcówaleja kasztanowcowa w Myśliborzu jesienią

Pomnikowa aleja składa się z 28 kasztanowców o obwodach 190 – 365 cm, wysokość drzew ok. 20 m, szacunkowy wiek – 100 lat.

Zostawiamy aleję w tyle i po chwili znajdujemy się na granicy rezerwatu. Szlak wiedzie dalej cienistym wąwozem wzdłuż potoku Jawornik, ustawione co kilkaset metrów kolorowe tablice dydaktyczne poszerzą naszą wiedzę.

Do parkingu możemy wrócić przechodząc całą trasę ścieżki przyrodniczej lub zawracając w dowolnym momencie. Warto wtedy jeszcze raz spojrzeć na sędziwe kasztanowce – pomniki przyrody.

Pomnikiem przyrody nieożywionej w Myśliborzu są Małe Organy Myśliborskie na wzgórzu Rataj. Opisałem je dokładnie w poprzednim artykule.