Dąb Łęgowiak z Łęgowa (gm. Sulechów, lubuskie).

W rejestrze pomników przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska województwa lubuskiego figuruje ponad 1500 dębów – jeden z nich posiada obwód ponad 10 metrów, trzy to okazy ośmiometrowe, a 16 dębów posiada pień o obwodzie zbliżonym i większym od 700 cm. W świetle tych danych możemy bezapelacyjnie stwierdzić, iż opisywane w dzisiejszym artykule monumentalne drzewo należy do elitarnego grona 1% najgrubszych lubuskich dębów. Ponad siedmioipółmetrowy kolos znajduje się we wsi Łęgowo w gminie Sulechów (pow. zielonogórski), w szpalerze drzew na miedzy rozdzielającej pola uprawne, ok. 400 metrów na północ od kościoła, w pobliżu linii kolejowej.

GPS N 52°07′58.4″ , E 15°41′08.3″

Łęgowiak w szpalerze drzew na miedzy
dąb Łęgowiak jesienią
dąb Łęgowiak w szpalerze drzew na miedzy
dąb Łęgowiak na tle linii kolejowej
dąb Łęgowiak z Łęgowa zimą
Łęgowiak jesienią

Ten przepiękny dąb jest pomnikiem przyrody od stycznia 1996 r. na mocy Rozporządzenia Nr 7 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Zarówno w tym akcie prawnym jak i w kolejnym Rozporządzeniu Nr 35 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody nie nadano mu oficjalnego imienia, jednak powszechnie używa się nazwy „Łęgowiak„.

pomnikowy dąb Łęgowiak z Łęgowa
dąb Łęgowiak z Łęgowa
Łęgowo - pomnikowy dąb Łęgowiak

Drzewo posiada krótki, masywny pień oznakowany tabliczką oraz szeroką koronę. To sylwetka typowa dla samotnie rosnących, soliterowych dębów.

pień pomnikowego dębu Łęgowiak
pień dębu Łęgowiak
tabliczka na dębie Łęgowiak

Widoczny na tabliczce obwód 700 cm jest już od dawna nieaktualny i pewnie dotyczy daty powołania. W 2006 r. mierzył 725 cm, w 2012 r. – 734 cm, pomiar wykonany na w marcu 2022 r. dał wynik 755 cm. Na podstawie tych danych można wyliczyć średni przyrost  wynoszący ok. 2 cm/rok. Wysokość dębu to ok. 25 metrów, szacunkowy wiek 350 – 400 lat.

pomiar obwodu dębu Łęgowiak
obwód Łęgowiaka

Jak na swój wiek drzewo charakteryzuje się dość dobrą kondycją zdrowotną, niepokojące są jednak dziuple w rozgałęzieniach dolnych konarów (przesłonięte czarną płachtą) świadczące o ubytku kominowym pnia.

zasłonięta dziupla na Łęgowiaku

Łęgowiak nie jest jedynym pomnikiem przyrody w Łęgowie, pozostałe opiszę w kolejnym artykule.

Pomniki przyrody w Sulechowie (pow. zielonogórski, lubuskie).

Sulechów to miasto położone w południowo – wschodniej części województwa lubuskiego, ok. 20 km od Zielonej Góry, przy drodze ekspresowej S-3. Jest siedzibą gminy miejsko – wiejskiej wyjątkowo bogatej w rekordowe okazy drzew pomnikowych. W granicach administracyjnych Sulechowa znajduje się najgrubsza w Polsce morwa biała – pomnikowy egzemplarz o obwodzie 440 cm liczący sobie ponad 270 lat. Drzewo to zostało dokładnie opisane w artykule „Morwa biała z Sulechowa„.

GPS N 52°05′24.1″ , E 15°37′34.1″

najstarsza morwa biała w Polsce latempomnikowa morwa biała z Sulechowa

Niemniej interesujący jest opisany w poprzednim artykule pomnikowy cypryśnik błotny – to  egzemplarz o największym obwodzie w województwie lubuskim i jeden z najgrubszych okazów tego gatunku w Polsce (obwód 418 cm).

GPS N 52°05′10.2″ , E 15°37′22.4″

Sulechów - pomnikowy cypryśnik błotny jesienią

Sulechów - pomnikowy cypryśnik zimą

Listę pomnikowych drzew egzotycznych gatunków zamyka miłorząb dwuklapowy rosnący przy budynku filii Uniwersytetu Zielonogórskiego, od strony ul. Piaskowej.

GPS N 52°04′48.2″ , E 15°37′09.4″

pomnikowy miłorząb na tle filii UZ w Sulechowiepomnikowy miłorząb z Sulechowapomnikowy miłorząb rosnący przy filii UZ w Sulechowie

Daleko mu jednak do rekordowych okazów – to dość wątły okaz o obwodzie wynoszącym 147,5 cm i wysokości równej 12 metrów, niemniej urzeka malowniczym ubarwieniem jesiennych liści.

pień pomnikowego miłorzębu z Sulechowa

Pozostałe pomnikowe drzewa w Sulechowie to dęby szypułkowe w ilości 4 sztuk, pierwszy z nich rośnie na skwerze przy ul. Krańcowej.

GPS N 52°04′41.5″ , E 15°37′05.7″

pomnikowy dąb z ul. Krańcowej w SulechowieSulechów - pomnikowy dąb z ul. Krańcowej

To zdrowy okaz o wysoko osadzonej koronie, jego pień mierzy w obwodzie 398 cm, wysokość drzewa to 23 metry.

Sulechów - pień pomnikowego dębu z ul. Krańcowej

ul. Krańcowa w Sulechowie - pień pomnikowego dębu

Drugi dąb rośnie na ogrodzonym terenie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, u zbiegu ulic Żeromskiego i Licealnej. Drzewo posiada krótki pień o obwodzie 371 cm, wysokość dębu 25 metrów.

GPS N 52°05′06.6″ , E 15°37′47.1″

pomnikowy dąb rosnący na terenie PSP w Sulechowie

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Żeromskiego w Sulechowie

pień pomnikowego dębu rosnącego na terenie PSP w Sulechowie

Pomiędzy kościołem pw. Podwyższenia Krzyża a Bramą Krośnieńską znajduje się kolejny pomnikowy egzemplarz dębu szypułkowego o obwodzie 426 cm i wysokości 21 metrów.

GPS N 52°05′07.8″ , E 15°37′26.6″

pomnikowy dąb rosnący przy Bramie Krośnieńskiej w Sulechowiepień pomnikowego dębu na tle Bramy Krośnieńskiej w Sulechowiepień pomnikowego dębu rosnącego przy kościele w Sulechowiepień pomnikowego dębu na tle kościoła w Sulechowie

Ostatni pomnikowy dąb rośnie obok marketu „Biedronka” przy ul. Styczniowej.

GPS N 52°05′35.1″ , E 15°37′24.6″

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Styczniowej w Sulechowiepomnikowy dąb rosnący przy Biedronce w Sulechowiepomnikowy dąb z ul. Styczniowej w Sulechowie

To najgrubszy z sulechowskich dębów o obwodzie pnia wynoszącym 456 cm, wysokość drzewa 21 metrów.

pień pomnikowego dębu rosnącego przy Biedronce w Sulechowiepień pomnikowego dębu z ul. Styczniowej w Sulechowie

Pomniki przyrody nieożywionej w Sulechowie reprezentuje głaz narzutowy o obwodzie 1120 cm i 165 cm wysokości. Leży na skwerze u zbiegu ulic Zielonej i Wojska Polskiego, więcej o nim w artykule „Pomnikowe głazy narzutowe w gminie Sulechów„.

GPS N 52°05′40.1″ , E 15°37′31.8″

głaz w Sulechowie 1120 cm obwodu