Pomniki przyrody w Gubinie cz. I.

Gubin to miasto w województwie lubuskim graniczące przez Nysę Łużycką z niemieckim Guben. W centrum miejscowości podziwiać można renesansowy ratusz z XV/XVI wieku, stojący obok zrujnowanej katedry.

Zniszczenia pod koniec II wojny światowej objęły ok. 90% zabudowy Gubina. Nie powinna więc dziwić luźna zabudowa centrum, z dużą powierzchnią urządzonych terenów zielonych. Przekłada się to na bogatą kolekcję drzew pomnikowych – w tym wielu egzotycznych, spotykanych tylko w ogrodach dendrologicznych.

Zwiedzanie miasta najlepiej rozpocząć od ratusza i ruin kościoła (duży, bezpłatny parking). Schodząc na południe ładnie utrzymanymi alejami, dojdziemy do skweru przylegającego do restauracji Mcdonald’s. Bez trudu odnajdziemy okaz platana klonolistnego o obwodzie ok. 300 cm.

Drugi platan (390 cm w obwodzie) rośnie w pobliżu, za ogrodzeniem restauracji Retro.

Ciekawe i rzadkie są rosnące obok 2 pomnikowe okazy grujecznika japońskiego o obwodach 150 i 170 cm.

W pobliskim parku im. 5 Dywizji (Wolności), na rogu ulic II Armii WP i Budziszyńskiej, rośnie pomnikowa wierzba biała o obwodzie 460 cm.

Po przeciwnej stronie ul. II Armii WP, na skwerze przy krytej pływalni, rośnie pomnikowy platan o obwodzie 390 cm.

Na pniu znikająca pod korą tabliczka.

Obok wieży Bramy Ostrowskiej (ul. 3 – go Maja) znajduje się zachowany fragment murów obronnych. Przy nich rosną dwa pomnikowe szupiny japońskie (perełkowce, sofory) o obwodzie 210 cm.

Przechodząc z Parku im. A. Mickiewicza przez kładkę na Lubszy, dotrzemy do otoczonego zielenią Przedszkola Miejskiego nr 2 (ul. Kunickiego). Ochroną pomnikową objęto tu okaz cypryśnika błotnego (obwód 290 cm) i miłorzębu dwuklapowego (obwód 300 cm).

w GubiniePomnikowy okaz dębu bezszypułkowego o obwodzie 445 cm rośnie na pobliskiej ulicy Dąbrowskiego, naprzeciw budynku nr 17.

W drugiej części artykułu o pomnikowych drzewach Gubina, opiszę okazy rosnące w północnej części miasta.

Pomnikowe drzewa przy Zamku Piastowskim w Legnicy.

Zamek Piastowski w Legnicy uważany jest za jedną z najstarszych warowni w Polsce. Powstały na miejscu wcześniejszego grodu Trzebowian, uzyskał przed 1230 r . murowaną sylwetkę z okazałym palatium, kaplicą i dwoma wieżami; całość założenia otoczono warownym obwodem wałów. W późniejszych wiekach zamek był wielokrotnie przebudowywany, zachowując elementy wszystkich stylów od romanizmu do baroku.

Wejście do zamku (będącego obecnie siedzibą różnych placówek oświatowych) prowadzi przez reprezentacyjny renesansowy portal wjazdowy.

Na rozległym dziedzińcu znajduje się pawilon skrywający zachowane relikty romańskiej kaplicy.

Od północy do zamku przylegają tereny zielone (wzdłuż ul. Piastowskiej); najcenniejsze okazy o statusie pomników przyrody rosną na skwerze przy wieży Bramy Głogowskiej.

Tutejsze pomniki przyrody oznaczone są tabliczkami z nazwą gatunkową okazu oraz żółtymi (?!) tabliczkami z godłem i napisem „POMNIK PRZYRODY”.

Atrakcyjnym pomnikowym drzewem jest skrzydłorzech kaukaski o obwodzie 185 cm i 14 m wysokości.

Charakterystyczne dla tego gatunku są długie, zwisające owocostany oraz duże liście (więcej w artykule Skrzydłorzech kaukaski w Szprotawie).

Kilkanaście metrów obok rośnie pomnikowa sofora japońska (inne nazwy to szupin, perełkowiec).

Okaz mierzy 223 cm w pierśnicy, przy wysokości 18 metrów.

Liście tego gatunku są nieparzystopierzaste, ułożone skrętolegle, o długości 12 – 25 cm. Składają się z 11 – 17 jajowatych listków o długości 2 – 5 cm.

Owocem jest mięsisty, zielony strąk o długości 3 – 7 cm z przewężeniem między nasionami.

Rodzime gatunki reprezentuje pomnikowy klon jawor o obwodzie 280 cm i wysokości 28 metrów.

Pomnikową ochroną uhonorowano 9 klonów pospolitych, rosnących wzdłuż alei prowadzącej przez zamkowe wzgórze.

Obwód okazów mieści się w przedziale 187 – 262 cm, wysokość 17 – 19 metrów.