Źródło spod Skałki w Zdowie (gm. Włodowice, śląskie)

W Zdowie – wsi leżącej na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej – zlokalizowane są dwa z trzech pomników przyrody gminy Włodowice (pow. zawierciański, śląskie). Ochroną objęto tu wywierzyska krasowe – pierwsze z nich o nazwie „Zespół źródeł w Zdowie” opisałem w poprzednim artykule, drugie o nazwie „Źródło Spod Skałki” znajduje się przy drodze gruntowej będącej przedłużeniem ul. Źródlanej, przy czerwonym i niebieskim szlaku turystycznym.

GPS N 50°35′58.5″ , E 19°32′12.7″

Pomnik Przyrody - Źródło spod Skałki

Źródło spod Skałki w ZdowiePomnik przyrody nieożywionej - Źródło spod Skałki

Źródło wraz ze skałką spod której wypływa posiada status pomnika przyrody nieożywionej od 2004 r. Wywierzysko ma charakter okresowy, podobno nie było wypływu wody przez kilka lat, pojawiło się dopiero po obfitych opadach w maju 2010 r. Zdjęcia prezentują stan z października 2022 r., ze źródła nie wydobywała się woda, co znacznym stopniu zmniejszało atrakcyjność pomnikowego geostanowiska.

Zdów - Źródło spod Skałki

Według danych z 05. 2000 r. wydajność źródła wynosiła 10 – 50 l/s, mineralizacja ogólna 180-439 mg/l. Woda wypływała z widocznej na zdjęciu poniżej szczeliny między skałami, przelewała się przez drogę i spływała do pobliskiego potoku Białka.

szczelina spod której wydobywa się woda

Pomnik przyrody został prawidłowo oznakowany dużą tablicą oraz niewielką tabliczką przybitą do drewnianego kołka – ta jednak posiada kod QR z nieaktywnym linkiem.

tablica przy pomnikowym źródletablica - Pomnik Przyrody - Źródło spod Skałki

tabliczka przy pomnikowym źródle

Trzecim pomnikiem przyrody w gminie Włodowice są Skały Rzędkowickie, będą one tematem kolejnego artykułu.